Länka till Bakpartiet genom en banner


Klistra in texten som står under den bild Ni vill använda på lämpligt (eller olämpligt) ställe i Er egen sida.


Bakpartiet

<A HREF="http://www.bakpartiet.nu" TARGET="_top"><IMG SRC="http://www.bakpartiet.nu/bakp7s.gif" BORDER=0 WIDTH=192 HEIGHT=35 ALT="Bakpartiet"></A>


Bakpartiet -98

<A HREF="http://www.bakpartiet.nu" TARGET="_top"><IMG SRC="http://www.bakpartiet.nu/B98cs.gif" BORDER=0 WIDTH=236 HEIGHT=35 ALT="Bakpartiet -98"></A>


Bakpartiet NOW!

<A HREF="http://www.bakpartiet.nu" TARGET="_top"><IMG SRC="http://www.bakpartiet.nu/baknow.gif" BORDER=0 WIDTH=88 HEIGHT=31 ALT="Bakpartiet NOW!"></A>


What's Cookin'?

<A HREF="http://www.bakpartiet.nu" TARGET="_top"><IMG SRC="http://www.bakpartiet.nu/cooking.gif" BORDER=0 WIDTH=88 HEIGHT=19 ALT="What's Cookin'?"></A>


Ni kan också länka till http://www.bakpartiet.nu med egen text, utan några bilder.

Tillbaka till Baksidan