Musica humana
(att leva musikaliskt)

BAKGRUNDEN

"Skön musik"

Det var med dessa ord min bok Offensiv nostalgi (utgiven 1993) öppnades och stängdes. Redan då fanns en aning att jag -- trots att mitt pianospel delvis lagts på hyllan -- hade till uppgift att försköna musiken, livsmusiken.

Sommaren 1996 startade jag filosofiskolan VVV -- Våga vara vis. Detta var ett försök att med hjälp av den sokratiska metoden gå till botten med några viktiga frågor. Ett av dessa frågor var: Hur kan man leva mera musikaliskt?
   Jag har länge velat överflytta musikaliska begrepp och kvalitéer till livet utanför konsertsalen. Musikalitet bortom toner och rytmer i traditionell mening är inte helt okänd. Den går under olika namn, takt och god ton, t.ex.

Och nu, 1998, har trädet börjat bära frukt. Saken är förvisso ett "work in progress", men det finns nu tillräckligt mycket material för att börja undervisa, låta "visdomen rinna".


TRE VÅNINGAR

MUSIK ansågs fordom bestå av tre plan eller våningar.

Dessa tre plan upfattas med olika sinnen.

Av detta stolta trevåningshus återstår i dag bara den understa våningen. Och den krymper. Jag vill bestämt hävda att den krymper när tondöva (på Humana-planet) individer svarar i mobiltelefon t.o.m. i Konserthuset! Kontoret växer dock med en rasande fart, allegro furioso. Och snart lever vi i den globala telefonkiosken...

Som musiker måste jag protestera mot denna rivningsprocess. I ett samhälle där snabbhet, effektivitet och bekvämlighet (usch, fyr- och femstaviga ord!) förväxlas med utveckling, där får musikalisk harmoni ta en nummerlapp och ställa sig sist i kön. Kan man vända denna trend? Det är min avsikt att vända den. Utvidgad musikalitet är mitt mål.


LIVSMUSIKEN

Vi lever i en voyeuristisk tidsålder.

"Syns du så finns du"

Detta är en populär (och rätt fruktansvärd) tes som oemotsagt trumpetas ut i vår värld. Så låter den tittande, distanserat voyeuristiska världens credo. Det sägs inget om att höras, inget om att tala (eller ens öppna munnen), inget om lyhördhet.
   Själv vill jag rikta uppmärksamheten mot örat, inte minst det inre örat. "Lyssnar du så hör du" är min slogan.

Musikerns till synes banala insikter är en bristvara utanför konsertsituationen. Vi skulle kunna lära mycket av honom. Till exempel:

Med Musica humana menar jag möjligen inte riktigt detsamma som Boethius * gjorde. Han talade om relationerna (intervallen) mellan kropp och själ. Själv hävdar jag att människans musik innefattar sådana till synes banala aspekter som ovanor, klädsel, t.o.m. frisyr. Men går man tillräckligt djupt in i ämnet kommer man förr eller senare till kroppens och själens toner.

* Ej Maria-Pia utan Anicius Manlius Severinus Boethius, romersk filosof och musikteoretiker som levde på 500-talet. Uppdelning i de tre våningarna kommer från honom, om den inte är ännu äldre.

Min metod -- som, fastän inspirerad av många källor, är min egen och inte någon kopia av andras idéer -- är denna: börja med det uppenbara och handfasta (instrumentalis) för att senare närma dig det mera abstrakta. (Så gjorde säkert inte Boethius men så gör Horatius.) Jag vänder mig därmed till människor med olika motivationsgrad. Vissa vill "bara" lära sig att hantera sin tid bättre, andra vill tränga in i livsmusiken så djupt det går. Jag ämnar att hålla seminarier och workshops på olika nivår. Dessutom vill jag snarast börja utbilda "musikaliska humanister" som kan föra dessa insikter och denna sensitivitet vidare (musikaliska ringar på vattnet).

Men sensitivitet kan inte läras ut, säger någon. De flesta kan bli mer eller mycket mer sensitiva för livets musik, hävdar jag. Det handlar om att lyfta fram aningar vi annars ignorerar. Vi lyssnar med "dövörat" (vilket talande uttryck) istället för det "tredje örat", det som registrerar livets allestädes närvarande musik. (En tar ut en annan. Den som lyssnar på NRJ (Ennerrrgyyy!) dagarna i ända kommer inte att höra P1, så enkelt är det.)

Livsmusiken är ständigt hörbar -- möjligen gäller detta även sfärernas musik -- men sorgligt ouppmärksammad. Nå, det vore mycket värre (hopplöst) om den vore uppmärksammad men ohörbar.


Frågor och svar

"Nå, hur går då ett seminarium i Musica humana till, och vad kan man lära sig? Vad är själva målet?"

Jag använder dels traditionell föreläsningsform, dels en sokratiskt variant jag brukar tillämpa i min skola VVV (Våga vara vis). Det är en interaktiv form där deltagarna gör huvudjobbet medan jag står för fotarbetet. Jag fungerar som guide, men det är Era ansträngningar som till syvende och sist avgör vad Ni får ut av det hela.

Och målet? Det generella målet med Musica humana är att

"Hur är det hela upplagt?"

NÄR - VAD - HUR

Så skulle man kunna sammanfatta uppläggningen av Musica humana. (OBS. inte "VAR", eftersom musik på Humana-nivån klingar överallt.)

HUR

handlar om musikalitet, harmonibegreppet (musikens själva essens) och rörelsen mellan de dynamiska polerna: frihet-disciplin, glänsa-tjäna, helhetstänkande-separatism, följa-föra. (Orkestern följer dirigenten som följer partiturets anvisningar, kompositören följer sin musas diktat. Alla följer, frågan är bara vem.)

VAD

handlar om våra toner och ackord. "Strängarna på vår lyra" är ett uttryck som avslöjar att vi inte är så okänsliga för Musica humana som vi kanske tror. Det handlar om vår tonpalett.

NÄR

avser förstås tidsaspekten i vår musik. Att möblera tidsrummet. Frågor som "Hur fort?" och "Hur länge?" hör hemma här, precis som distinktionen punktlighet-timing. (Inte minst viktigt i det punktliga landet Sverige, där klockan ofta går före vett och förnuft.)

"Vilka slags frågor behandlas på ett Musica humana-seminarium? Och varför heter det seminarium?"

Seminarium betyder plantskola vilket är en utmärkt beteckning för aktiviteter som avser att så musikaliska, harmoniska frön (som växer i en mylla av missljud).

Några av frågorna vi tar upp är:

Den senare frågorna tror jag inte kan klaras av på en weekend. Som eftertänksamma musiker bör vi ta oss en funderare över vår "instant"-kultur där nästan ingenting får ta tid. Insikt tar tid, sorry. Men det är ingen idé att göra processen längre än nödvändigt. Det är lika dumt att vara långsam för att vara långsam som att vara snabb bara för att vara snabb. (Men inte lika vanligt.)

"Vem har då nytta av att gå på Musica humana-seminarium?"

En brokig skara. Till exempel:


Kalendarium

VVVV i Vadstena, vecka 26 och 29

I Vadstena kommer jag denna sommar att hålla två Våga vara vis-veckor (22-28 juni, 13-19 juli). Dessa kommer helt att kretsa kring Musica humana, som därmed får sin egentliga premiär.

Dessa veckor kommer att innehålla

Allt i en vacker, inspirerande och musikalisk (här har Vadstenaakademien huserat i många år) medeltidsstad vid Vätterns strand.

Vi kommer att hålla till i Vadstena Gymnasiums lokaler, centralt belägna. I nära anslutning till Gymnasiet finns inkvarteringsmöjligheter på vandrarhemsnivå. Pris: 100 kr per bädd i 1-, 2-, 3-, 4-, och 6-bäddsrum. Medtag egna lakan. Frukost kan köpas för 40 kr eller lagas i självhushållet.

FÖREDRAG
"Att leva musikaliskt"
Vadstena Bibliotek
17-e Juni kl. 17.30
samt
9-e juli kl. 17.30

Dessa föredrag är gratis introduktioner inför VVVV.

SEMINARIER

Seminarium 1
22-24 juni resp. 13-15 juli

är en tredagars genomgång av Musica humana ur fågelperspektiv. Den vände sig till nyfikna som vill vidga sina vyer. En bra introduktion till ett stort ämne.

TID: Nio timmar (uppdelad på tre dagar)

KOSTNAD: 300 kronor

Seminarium 2
25-28 juni resp. 16-19 juli

är en större djupdykning i livsmusikens hav. Jag vänder mig till dem som inte bara är nyfikna utan också söker självkännedom och vill utveckla sin lyhördhet. Här finns mera plats för interaktivitet och eget arbete. Målet är inte bara kunskap utan insikt.

TID: tjugo timmar (fyra dagar gånger fem timmar)

KOSTNAD:1500 kronor

Alla seminarier är lagda så att man har kvällarna fria för att bevista andra evenemang i Vadstena, eller bara spankulera på strandpromenaden och njuta av de magnifika solnedgångarna.

KONSERTER
(Meddelas senare.)

KONTAKT

Anmäl Er till Seminarierna genom att

BETALNING

Sätt in pengarna på postgiro: 118 54 55-1 Spara kvittot, tack. (Ni kan också betala i anslutning till själva seminariet.)


Musica humana, Box 70, 592 22 Vadstena

Bakpartiet NOW!