Apellen kan kopieras, sättas upp på anslagstavlor, ges till likasinnade, som kan kopiera, sätta upp på anslagstavlor, ge till likasinnade, som i sin tur kan...

Kedjebrevseffekten alltså, minus förtäckta hot och flummiga löften om rikedom.

Genom att sprida detta flygblad hjälper Ni Bakpartiet att nå utanför Internets snäva gränser, ut i den akustiska verkligheten. (Partiet har i dagsläget inte pengar till reklamkampanj.)

Tänk på att printa ut apellen med så hög kvalitet som möjligt, då tål den flera kopieringar. (Texten har förstås inga hypertextlänkar. Använd BAK-pilen!)

Apell

Tillbaka till Baksidan