Vi önskar vi kunder säga "Much ado about nothing".

Men det kan vi tyvärr inte. Av förhandsmaterialet att döma är det snarare "Much ado about something".

Eller bara "Much ado about much".

)-;