Farenientisk kosmologi

Kortversion (det finns ingen lång)

Världen består av två element. Inte fyra, inte fem, inte hundra utan TVÅ. Elementen är Något och Inget.

Något och Intet turas om i världen. Mellan två Något hittar du Inget och mellan två Intet hittar du Något.

Att Något är viktigt förstår alla. Att Inget är viktigt förstår färre. Och ändå är det så lätt att bevisa att bägge är lika viktiga.

Titta på en kaffekopp. Den består av kanske 10 % Något och 90 % Inget. Vänd på proportionerna och koppen blir obrukbar.

Den här sidan ni just nu läser består av en hel del Ingenting. Och det är vackert så. Va, håller ni inte med mig?

Föredrarniattläsatextheltutanmellanrum?

Vikanskeskatabortskiljeteckenocksåvarförintesåspararviinallamellanslagsannerligenenlysandeidé!

Eller kanske inte? Ögat vill andas. Örat fungerar likadant. Mellan tonerna i musiken har vi pauser. Det är den laddade tystnaden efter de fyra första tonerna som gör Beethovens "femma" så dramatisk. Ta ta ta TAA! Ta bort tystnaden och dramatiken är väck. Sover ni någonsin? Förlåt, varje natt? Och vad gör ni i sömnen? Jag menar, vad uträttar ni? Mest ingenting? Gratulerar. Är erotik något som roar er? Säg mig då, vad är poängen med två omslingrande nakna kroppar om det inte finns något mellanrum mellan dem? Hur kan man längta efter och njuta av något som man, genom Ingentings frånvaro, ständigt är förenad med?

Nu blev visst texten lite grötig, Dags att varva ordens Något med mellanrummets Inget.

Och så vidare, etcetera, und so weiter. Jag skulle kunna fortsätta så här ett bra tag, men jag lämnar plats för era egna tankar. If the shoe fits, your are not allowing for growth.

Låt mig bara sätta ord på detta att inte förstå det fina med ingenting. Något-Inget korresponderar med ON-OFF. För datorn är OFF lika viktig och meningsfull som ON. Men inte för datorägaren, numera.

OFF blir ett fult ord, att vara off-line är som att bli förvisad från Paradiset. Så människan blir dummare än sin digitala slav när hon kräver att vara online 24 timmar om dygnet. Hon blir offer för en världomspännande epidemi. Hon blir en ONONIST.
ingenstans.